Fredag den 15. november 2019 kl. 19:30

Lejrsamling i Patriarkgraden

Ophøjelse i den Kongelige Purpurgrad

Installation af lejrens Første Høvedsmand

Budget 2020

Påklædning: Festdragt

Fredag den 13. december 2019 kl. 19:30

Lejrsamling i Patriarkgraden

Julesamling. Indlæg

Fredag den 17. januar 2020 kl. 19:30

Lejrsamling i Patriarkgraden

Optagelse af nye patriarker

Genoptagelse

Påklædning: Festdragt

Fredag den 21. februar 2020 kl. 19:30

Lejrsamling i Patriarkgraden

Ordensbygningen i Rudkøbing

Regnskab 2019

Underholdning i det selskabelige

Fredag den 20. marts 2020 kl. 19:30

Lejrsamling i Patriarkgraden

Lejrens 111 års Stiftelsesfest med ledsager

Underholdning i det selskabelige

Fredag den 17. april 2020 kl. 19:30

Lejrsamling i Patriarkgraden

Forfremmelse til den Gyldne Leveregels Grad

Påklædning: Festdragt

Fredag den 15. maj 2020 kl. 19:30

Lejrsamling i Patriarkgraden

Indlæg v/ Oberstløjtnant John Bune om Patriarchs Militant